värmepumpar – en investering

Sänker husets uppvärmningskostnad och höjer fastighetens värde.

Bergvärmepumpar använder solenergin som lagrats i berget genom ett 120-180 meter djupt borrhål i berggrunden som ger dig både värme och varmvatten.

Bergvärmepumpar använder solenergin som lagrats i berget genom ett 120-180 meter djupt borrhål i berggrunden som ger dig både värme och varmvatten.

En värmepumpinstallation är en långsiktig investering som sänker husets uppvärmningskostnad och höjer fastighetens värde. Vi har tittat närmare på olika varianter av värmepumpar för uppvärmning av hus.

För vissa typer av värmepumpar är investeringskostnaden relativt hög. Men en värmepump kan ändå löna sig, eftersom de rörliga energikostnaderna blir låga. Numera kan du dessutom få ROT-avdrag för installationen. Värmepumpens storlek beräknas på husets effektbehov, som i sin tur beror på hur huset är byggt, vilken inomhustemperatur du vill ha och var ditt hus ligger. Fördelarna med värmepumpar är många. De har låga driftskostnader jämfört med el- eller oljepannor och kräver inget underhåll i form av sotning. Kontrollera hur stor energibesparingen blir inklusive inköpskostnaderna.

Bergvärmepump 

Om du ska byta ut din gamla olje-, el- eller vedpanna och har vattenburna radiatorer eller golvvärme talar mycket för att du kan byta till bergvärme. Med bergvärme kan du få en effektiv värmekälla och jämn temperatur året om. Bergvärmepumpar använder solenergin som lagrats i berget genom ett 120-180 meter djupt borrhål i berggrunden som ger dig både värme och varmvatten. Bergvärme kräver inte någon stor tomt och ger dessutom hög effekt under hela året. Bergvärmepumpen är den dyraste värmepumpslösningen på grund av borrningskostnaden, men ger dig i gengäld den största energibesparingen. Ju större hus desto större besparing i kronor – år efter år.

Luft/vattenvärmepump 

Är ditt hus mindre än 100 kvadratmeter är bergvärme troligtvis inte den bästa lösningen. Luftvärme kan då vara ett bra alternativ, samt om du inte kan eller får borra efter bergvärme, inte bor vid en sjö eller inte har tillräckligt stor tomt för att utnyttja jordvärme. Med luftvärme utvinner du energi från utomhusluften via värmepumpen. All värme som avges kommer huset tillgodo. Det är viktigt att välja en värmepump som fungerar effektivt även när temperaturen sjunker under nollan. Tänk på att placera utomhusdelen på luftvärmepumpen så att avfrostningsvattnet kan ledas bort från huset utan att orsaka isgata eller förstöra växtligheten i trädgården.

Frånluftsvärmepump 

Frånluftsvärmepumpen återanvänder värmen i den varma luft som redan finns i huset och som annars skulle ha ventilerats ut. Med frånluftsvärme får du ett både ekonomiskt och miljövänligt system, helt enligt återvinningsprincipen, som både värmer huset och varmvattnet. Dessutom bidrar systemet till en effektivare ventilation i huset. Denna typ av värmepump passar bäst för dig som har ett hus där frånluftskanaler från badrum, toalett och kök redan finns eller där de ska installeras för att ventilationen behöver förbättras. Komplettera frånluftsvärmen med en bergvärmeslinga, så har du en total och effektiv anläggning.