att byta värmeanläggning

En checklista på vad du ska tänka på vid byte av husets värmeanläggning.

Med energieffektiva fönster kan du minska värmeförlusten med hela två tredjedelar.

Med energieffektiva fönster kan du minska värmeförlusten med hela två tredjedelar.

Det är mycket att tänka på vid byte av husets uppvärmningssystem. Uppvärmningen är en ekonomisk fråga, men även miljöhänsyn och husets förutsättningar spelar in.

Ditt första steg mot ett nytt och förbättrat värmesystem är att se över dina nuvarande värmeförluster. Om du ändrar i värmesystemet innan du har minskat dina värmeförluster finns det risk att det nya systemet blir överdimensionerat, vilket kan innebära både dyrare investering och drift. Fundera också över vilka lösningar som passar just ditt hus. Idag finns regelverk och märkningskrav på produkter som underlättar för oss konsumenter när vi ska välja.

Minska värmeförlusterna

Se till att tätningslister i fönster och dörrar är i gott skick. Tvåglasfönster kan isoleras med en extra ruta eller bytas mot nya energieffektiva fönster. Om du har vind ska du undersöka att isoleringen där är jämnt fördelad och inte har sjunkit ihop. Vindsbjälklaget lönar sig oftast att isolera ordentligt, men se till att det blir gjort på rätt sätt för att undvika fuktskador. Se också över termostaterna, vars funktion avtar med tiden. Slutligen är en väl fungerande ventilation en förutsättning för att ditt nya värmesystem ska fungera på bästa sätt.

Byta eller komplettera

Nu är det dags att ta ställning till om du ska byta eller komplettera ditt värmesystem. Prata med experterna på Energi- och klimatrådgivningen i kommunen. De erbjuder kostnadsfri och opartisk rådgivning och kan bland annat hjälpa dig att förstå hur ditt nuvarande system påverkas när du ändrar i det. De kan också skicka information om hur du kan göra enkla beräkningar. Undersök också om det krävs något särskilt tillstånd från kommunen för det nya systemet.

Gör en noggrann överssikt

Ventilationen spelar en mycket viktig roll i värmesystemet och för att ditt hus ska vara hälsosamt att bo i. Tänk på hur mycket arbete du vill lägga ner själv – en del uppvärmningssystem är nästan självgående medan andra kräver någon arbetsinsats emellanåt. Om du har ett vattenburet system måste du ta reda på om elementens storlek är tillräcklig för det nya systemet. Ett utbytt värmesystem kan även kräva att du byter den gamla reglerutrustningen. Tänk också på att en del alternativ, till exempel ackumulatortank eller pelletsförråd, kan vara utrymmeskrävande. I vår region är det vanligt att villaägare byter från olja till bergvärme. Vintertid är det då viktigt att eventuell murstock eller skorsten värms upp ibland för att undvika skador i konstruktionen.

Klimatsmarta lösningar

Att vara klimatsmart innebär att använda energin på ett så effektivt sätt möjligt och att inte slösa. På så vis påverkas klimatet så litet som möjligt. Det är viktigt att minska användningen av fossila bränslen. Den mest miljövänliga energilösningen kommer från förnybara källor och kan med fördel kombineras med effektiv teknik. Ett exempel på detta är bergvärmepumpar som drivs med förnybar el och hämtar energi från berggrunden.

Checklista

  • Ta reda på hur din energianvändning ser ut idag och ringa in dina behov.

  • Undersök vilka lösningar som passar just ditt hus! Ta reda på om du har tillgång till fjärrvärme och om du får borra efter bergvärme. Kolla om det är tillåtet att elda där du bor om du har tillgång till ved.

  • Ta kontakt med din kommunala Energi- och klimatrådgivning. Deras jobb är att ge opartiska råd utan kostnad. På deras respektive hemsida, som du hittar via energimyndigheten. se, hittar du fakta och kalkylverktyg.

  • Se upp för mirakellösningar som lovar för mycket. På Energimyndighetens hemsida kan du hitta testresultat för olika värmesystem.

  • Glöm inte att se över ventilationen. Har du för hög ventilation stiger dina energikostnader och med för låg ventilation finns hälsorisker. När du gör energiåtgärder ska du alltid kontrollera om och hur de påverkar ventilationen.