minska uppvärmningskostnaden

Det finns goda skäl att fokusera på husets totala energiflöden.

Cirka 15 procent av värmen i ett svenskt genomsnittshus försvinner ut genom taket.

Cirka 15 procent av värmen i ett svenskt genomsnittshus försvinner ut genom taket.

När man pratar om husets uppvärmning handlar det ofta om vilken typ av energisystem man ska välja. Men det finns goda skäl att också fokusera på husets totala energiflöden.

Vanliga brister i äldre hus är bland annat dåligt isolerad vindsbjälklag samt dragiga fönster eller dörrar. Åtgärdas detta kan man göra stora energivinster.

VINDBJÄLKLAGET 

Cirka 15 procent av värmen i ett svenskt genomsnittshus försvinner ut genom taket. Att tilläggsisolera vindsbjälklaget är ofta lönsamt även på kort sikt. Energianvändningen i ett normalstort enplanshus kan minska med mellan 1 500 och 2 500 kWh per år om isolering ökas från 18 cm till 50 cm.

INVÄNDIG ISOLERING 

Vid invändig tilläggsisolering av befintlig byggnadsdel bör max fem centimeter mineralull användas beroende på den sänkta temperaturen och den ökade relativa fuktigheten i byggnadsdelen efter åtgärd. På grund av risk för fuktskador bör inte insidan av källargolv och källarväggar tilläggsisoleras om inte ett ventilerat diffusionsskydd först monteras mot den berörda byggnadsdelen.

FÖNSTER 

Cirka 35 procent av värmeenergin förloras genom fönstren. Om du byter ut tvåglasfönster mot moderna energieffektiva treglasfönster kan du minska energiförlusten med 110 till 120 kWh per kvm och år. Ett fönsterbyte ger dessutom stora komfortfördelar, som minskat kallras, mindre strålningsförluster och ljudreducerande effekt.

DÖRRAR 

Ytterdörren är en viktig del i husets klimatskal. Den ska kunna stänga ute kyla, regn och snö. Altandörren brukar vara en riktig energitjuv och är en bortglömd del av husets klimatskal. Du kan ofta relativt lätt isolera altandörren för att förbättra dess egenskaper. Det är också bra att se över tätningslisterna.

Text: Lisa Nilsson

Källa: Energimyndigheten