energieffektiva fönster

Sänk energiförbrukningen samtidigt som husets värde ökar.

Med energieffektiva fönster kan du minska värmeförlusten med hela två tredjedelar.

Med energieffektiva fönster kan du minska värmeförlusten med hela två tredjedelar.

Byta fönster kan man göra året runt. Genom att byta till nya energieffektiva fönster minskar du energiförbrukningen samtidigt som husets värde ökar och fasaden blir snyggare.

Ett hus slits ständigt av årstidernas omväxlande väder och fönstren tillhör det som tar mest skada. Många tror att man bara kan byta fönster när det är varmt ute men det stämmer inte. Man byter ett fönster i taget och det tar mindre än en halvtimme från det att det gamla fönstret lyfts ut tills det nya är på plats.

Billigare i längden 

Det vanligaste och tydligaste tecknet på att du ska byta ut dina fönster är att det är röta i dem. Andra orsaker kan vara att dina fönster drar, kärvar, hänger ned sig, att beslagen är trasiga eller att de helt enkelt har blivit svåra att hantera. Äldre, dåligt isolerade fönster ger mycket kallras, det vill säga att luften vid fönstret kyls ned, faller mot golvet och orsakar golvdrag. En del av värmen försvinner ut genom fönstren och man installerar därför element under dem.

Lägre energiförbrukning 

Med energieffektiva fönster kan du minska värmeförlusten med hela två tredjedelar. Dessa fönster har två eller tre oskiljbara glas som bildar en isolerruta. Mellanrummet i rutan är lufttätt och ofta fyllt med ädelgasen argon som förbättrar fönstrets förmåga att isolera. Eftersom de nya fönstren minskar behovet av uppvärmning kan du välja ett billigare uppvärmningssystem eller stänga av några element eller turboslingor i golvvärmen.

Nya fönster skyddar också bättre mot buller och förbättrar miljön. Väljer du fönster helt eller delvis i aluminium får du dessutom nästan underhållsfria fönster, eftersom du slipper skrapa och måla dem.

Text: Ingvar Larsson