stäng tjuvarna ute

Villainbrotten ökar – men det finns en del du kan göra för att förebygga.

En anledning till ökningar inbrott kan vara att mer organiserade inbrott med ”ligor” blivit mer vanligt.

En anledning till ökningar inbrott kan vara att mer organiserade inbrott med ”ligor” blivit mer vanligt.

Villainbrotten i Stockholms län har ökat med 78 procent de senaste 20 åren. Så det finns all anledning att göra det så svårt som möjligt för tjuvarna i sommar.

De flesta inbrott sker på dagen, oftast precis efter att man lämnat hemmet. Vanligaste sättet att ta sig in i huset är via balkong eller altandörr. Avsides belägna hus med dåliga lås och som saknar säkerhetsanordningar är, föga förvånande, tjuvens favoritval.

Bästa skyddet 

Att vara uppmärksam är bästa skyddet mot inbrott. Man ska alltid se sitt boende med tjuvens ögon, det vill säga att göra en enkel riskanalys innan man börjar köpa produkter och system. Nästa steg för att hålla de oinbjudna gästerna borta är bra är godkända lås på både fönster och dörrar. Dekaler som visar att huset är larmat och att inventarierna är stöldskyddsmärkta har också en avskräckande inverkan. Belysningen, speciellt om den är kopplad till en rörelsevakt, spelar också roll. Undvik helst stora buskar framför altandörren och se till att lockande föremål inte ligger framme där tjuven kan se dem. Den viktigaste faktorn för att förebygga inbrott är den mänskliga faktorn, att samverka med grannarna. Detta har också Brottsförebyggande rådet påvisat i en forskningsgenomgång där resultatet indikerar att brottsligheten kan minska med upp till 26 procent i områden med grannsamverkan.

Ligor vanligare 

Det senaste året har villainbrotten i Stockholmsområdet ökat kraftigt, men någon enskild orsak är svår att hitta eftersom brotten varierar. Förra året ökade villainbrotten och lägenhetsinbrotten minskade. Andra år kan det vara tvärtom. En anledning till årets ökning kan vara att mer organiserade inbrott med ”ligor” blivit mer vanligt. Någon större förändring i tjuvens tillvägagångssätt kan inte heller urskiljas. I alla fall inte under de senaste tio åren. Möjligen med den förändringen att man oftare jobbar i organiserade grupper nu. Se också upp för den fräcka "smygtjuven" som brukar dyka upp under somrarna. När dörren står olåst på framsidan, och man själv jobbar på en annan del av tomten, så är det lätt för tjuven att snabbt ta sig in i hallen där ofta både plånbok och nycklar finns.

Smarta tips! 

  • Tänk på att förvara trädgårdsredskap inomhus eller i låst förråd. Inte minst stegar.

  • Märk och registrera stöldbegärliga föremål. Städa inte alltför noggrannt innan du åker bort. Lämna gärna ett par träskor, en vattenslang och lite barnleksaker i trädgården så att det ser bebott ut.

  • Be grannen tömma brevlådan och klippa gräsmattan under tiden du är bortrest.