skaffa en god ventilation

En bra luftkvalitet är viktigt för hälsan – men också för ditt hus.

ventilation.jpg

Det är viktigt att våra hus har god ventilation både för vår ochhusets hälsa. Inomhusluften i en bostad bör ersättas med nyuteluft minst en gång varannan timme.

God luftkvalitet är viktigt för välbefinnandet hos dem som vistas i bostaden och ventilation är nödvändig för att transportera bort fukt och upprätthålla en bra komfort. Många drabbas av koncentrationssvårigheter, dålig trivsel och till och med sjukdomssymptomom innemiljön är dålig. Materialen i byggnaden kan också ta skada av dålig ventilationpå lång sikt och leda till sjuka hussyndromet.

Ventilation med värmeåtervinning

Grundprincipen i ventilation är att ta in luften(tilluft) utifrån i rena utrymmen, som sovrum ochvardagsrum, och föra ut den förbrukade luften (frånluft) i kök, toalett och badrum. I system med styrda luftflöden kan man ha både till- och frånluft i samma rum. Om man har en bra ventilation med värmeåtervinning spar man också energi, genom att energin i den varma inomhusluften tas tillvara och överförastill den inkommande kalla uteluften.

Äldre ventilationssystem

I äldre hus sköts ventilationen oftast genom självdrag, vilket gör luftomsättningen dålig och energiförlusten stor. Men under 70-talet byggdes villorna tätare föratt spara energi, utan att kompensera med luftintag. Det fick till följd att många av dessa hus har dålig inomhusmiljö med fukt- och mögelproblem. Från 80-talet blev det vanligare med mekaniska frånluftsystem (F-system), där inomhusluften sugs ut, eller till- och frånluftsystem (FT-system), där man styr både luftströmmen in och ut ur huset. Detta för att man ska få god ventilation även under sommaren.

Bästa lösningen

Det senaste systemet är det så kallade FTX-systemet,där man får värmeåtervinning genom att utnyttjavärmen i frånluften till att värma inkommande tilluft. FTX-system kan tillföra stora mängder ventilationsluft till bostaden och systemet fungerar oberoende av väderleken. Dessutom är lösningen energieffektiv.