husets uppvärmning

Husets värmekälla är det mest avgörande för hur hög din elräkning blir.

uppvärmning.jpg

Hur mycket energi som går åt för uppvärmning av ditt hem beror på vilket uppvärmningssystem du har, hur gammalt och välisolerat huset är och vilken inomhustemperatur du har.

Att ändra sina vanor är det enklaste sättet att dra ned på värmekostnaderna. Har man ett gammalt värmesystem eller värmekälla kan det behöva bytas. Det kräver en större insats. Hur stor beror på vilket system du har idag.

Rätt uppvärmning

Det som är mest avgörande för hur stor elräkningen blir är vilken värmekälla du har i huset. I snitt går ungefär 80 procent av en villas energiförbrukning till uppvärmning och varmvattenproduktion.

Värmepumpar

Om du ska byta ut din gamla olje-, el- eller vedpanna och har vattenburna radiatorer eller golvvärme talar mycket för att du kan byta till bergvärme. Då kan du få en effektiv värmekälla och jämn temperatur året om. Bergvärmepumpen är den dyraste värmepumpen på grund av borrningskostnaden, men ger dig i gengäld den största energibesparingen. Ju större hus desto större besparing i kronor – år efter år. Är ditt hus mindre än 100 kvadratmeter, eller om du inte kan eller får borra efter bergvärme, kan en luftvattenvärmepump vara ett bra alternativ.

Gemensamt nät

Fjärrvärme innebär att hela eller delar av städer kopplas samman i ett gemensamt nät. Värmen produceras i ett centralt värmeverk eller i en kraftvärmeanläggning. Värmen överförs sedan till husets eget värmesystem med värmeelement och tappvarmvatten. Det finns för- och nackdelar med alla värmekällor och varje hus har sina speciella förutsättningar. Därför är det svårt att ge generella råd. Men det sig lönar alltid, för både plånboken och miljön, att byta från oljeeldning till annan energikälla. Använder du el kan du få en effektivare uppvärmning med en värmepump.

Andra värmekällor

En värmepanna är kopplad till det vattenburna systemet i huset. Bränslet kan vara biobränsle eller olja. Du kan också använda en elpatron eller elkassett. En kombination av olika bränslen är också vanligt och kallas då kombipanna. Med direktverkande el omvandlas elen direkt till värme, som du sedan får från element, slingor i golvet eller i taket.

EXEMPEL PÅ MÅNADSKOSTNAD FÖR OLIKA VÄRMEKÄLLOR

Värmekälla*                           Månadskostnad i kronor**
Vedeldad panna                   500  
Bergvärmepump                   720
Pelletspanna                         1 100
Fjärrvärme                             1 200
Elvärme                                   2 300
Oljepanna                              2 900 

* Vilka värmekällor du kan välja mellan beror bland annat på hur ditt nuvarande värmesystem är uppbyggt och var huset ligger.

** Värme och varmvatten. Siffrorna gäller för ett 80-talshus på 140 kvadratmeter. Kostnaden för investering är inte medräknad och kan skilja mycket mellan olika alternativ.

Källa: Vattenfall