Ta kontroll över utgifterna

Vi har gjort en checklista över villafamiljens största utgifter.

villafamilj.jpg

Det är inte så kul, men det lönar sig att se över sina kostnader ibland. Vi har tittat på hur du kan sänka några av familjens största utgifter så att du får pengar över att investera i ditt boende.

Din villaekonomi består av flera delar, men kan ändå enkelt struktureras för en bättre överblick. Dela upp den i några större områden så får du bättre koll på kostnaderna.

Bolånet

En av de större utgifterna är troligtvis bolånet. Även om räntorna är låga så blir amorteringarna en allt viktigare post. Dagens och framförallt morgondagens pensionärer är exempel på nya grupper som kommer att ha hyggligt stora bolån samtidigt som inkomsterna minskar. Det finns därför all anledning att tänka framåt och räkna med nödvändigheten att betala av på bolånen. Kolla också om du har skattejämkning och om den är för stor i förhållande till dina aktuella boräntor. Är det så kan det ge upphov till restskatt.

Husets driftskostnader

Ett annat utgiftsområde rör driftskostnaderna. I detta ingår bland annat kommunal fastighetsavgift, el, uppvärmning, vatten, sophämtning och försäkring. Här kan man göra mycket för att få ner kostnaderna inom de olika delarna. Det tar lite tid, men kan ge mycket tillbaka:

Elpriser

Utnyttja den hjälp som finns att få för att sänka dina elkostnader, till exempel via elskling.se och compricer.se. Se över avtalet en gång per år, och gå samtidigt igenom familjens elvanor.

Uppvärmningskostnader

Uppvärmningen kan ske på många sätt. Det lönar sig att genom en större engångsinvestering installera nya uppvärmningsmetoder. Från och med i år kan man få skattereduktion för den el man producerar via egen sol, vind och vatten, men som man inte själv förbrukar. Du kan få 60 öre per kWh för all el som matas in till elnätet, dock max 18 000 kronor per år.

Sophanteringskostnaden

Genom att sopsortera och återvinna kan du få ner din soptaxa. Kolla vad som gäller i din kommun.

Se över försäkringarna

Försäkringarna är ett kapitel för sig och där behövs en årlig genomgång. Detta märkte jag själv när årspremien för hemförsäkringen skulle betalas, samtidigt som det kom erbjudanden från konkurrenter om ”kompletterande försäkringsskydd”. Detta visade sig inte alls behövas, men krävde en extra kontroll. Titta också på hur ni själva är försäkrade, lätt att glömma då man är så koncentrerad på sina prylar.

Underhållet

För reparationer och underhåll behöver man göra en uppskattning inför året vad som kan komma att behövas åtgärdas och sätta av en slant till detta. Dela med er till grannar och vänner och få deras tips i utbyte!