dags att byta fönster

Vi hjälper dig välja, reder ut begreppen och ger dig en grund att stå på när du fattar ditt beslut.

fonster-218_100ph.jpg

Fönster har en stor betydelse för hur ett hus upplevs, både exteriör och interiör. Med tiden blir de kostsamma energitjuvar och då är det dags att byta till energieffektiva fönster.

I samarbete med Villa Aktuellt erbjuder Ekstrands ett kostnadsfritt hembesök.

Läs mer här!

Det finns många olika hustyper, som var och en har sin egen karaktäristiska fönsterstil. Var uppmärksam på vilken stil och vilket intryck som är karaktäristiskt för ditt hus och välj fönster som passar. Det finns inget entydigt svar på vilken fönstertyp som är rätt för en bestämd hustyp. Det viktigaste är att få en sammanhängande stil och att skapa ett harmoniskt helhetsintryck, men det gäller också att respektera husets stil.

ENERGIEFFEKTIVT

I den svenska genomsnittsvillan på 149 kvadratmeter går det åt cirka 14 200 kilowattimmar per år i uppvärmning. Därför är det inte bara utseendet som är avgörande för ett fönsterbyte, utan också isoleringsförmågan samt mängden inkommande ljus och luft. Det kan därför vara vettigt att titta på energioptimeringen genom att placera fönster rätt i förhållande till dagsljusinsläpp och värmeinstrålning.

EN LÅNGSIKTIG INVESTERING

Husets värsta energitjuv är vanliga tvåglasfönster som släpper ut cirka en tredjedel av värmen. Genom att byta till energieffektiva fönster får du då snabbt tillbaka investeringen. Eftersom husets värmebehov minskar kan du även välja ett billigare uppvärmningssystem när det blir dags att byta. 

Ett fönsterbyte är en långsiktig investering som med tiden betalas genom den minskade energiförbrukningen, men du vinner också en hel del direkt. Du får en vackrare fasad, ett bättre inomhusklimat med mindre drag och en bättre isolering mot buller.

DET HÄR SKA DU TÄNKA PÅ INFÖR ETT FÖNSTERBYTE:

Ett mått på värmeförlusten

Värmeförlusten anges i U-värde och i ett fönster är det måttet på hur bra kombinationen av glas, karm och båge isolerar. Ju lägre U-värde desto bättre isolerar fönstret. Även för dörrar används U-värde för att beskriva hur väl de isolerar.

Fönster

Energieffektiva fönster har två eller tre glas sammanfogade i en isolerruta. Mellanrummet i isolerrutan är gastätt tillslutet och ofta fyllt med ädelgas för att minska värmeförlusten. Fönstret släpper in solvärmen, men rumsvärmen får svårare att tränga ut. Karmar och bågar är därför konstruerade för att minimera värmeförlusterna. 

Kallras

Vanliga 2-glasfönster ger upphov till kallras. Den inre rutans låga temperatur ger en känsla av drag från fönstret. Orsaken är värmeavgång från kroppen mot den svalare glasrutan. Med energieffektiva fönster blir temperaturen på glasytan in mot rummet högre och man får bättre komfort. När du bygger nytt bör du välja ett fönster med 1,0 i U-värde och när du bygger om ett med högst 1,2 i U-värde. 

Energimärkta fönster

Idag kan fönstertillverkare välja att energimärka sina produkter. Energimärkningen underlättar jämförelsen mellan olika fönster och hjälper dig att välja ett fönster med god isolering. A-klassade fönster har U-värde 0,9 eller lägre och isolerar bäst. På energimyndigheten.se hittar du uppgifter om vilka energimärkta fönster som finns på marknaden.

Tätningslister

Att ha ordentliga tätningslister kring fönster och dörrar är viktigt för att hålla nere värmeförlusterna och uppvärmningskostnaderna. Det är också en billig metod för att spara energi. Med en värmekamera avslöjas värmeförlusterna. Ett annat ställe där du kan ha energiläckage är vid infästningen av fönster och dörrar mot fasaden. Denna isolering görs normalt sett när fönstret eller dörren sätts på plats. Om du miss-tänker att det är dåligt isolerat kan du ta bort listerna och täta med nytt isolermaterial.

Reglera värmen

När fönsterbytet väl är genomfört minskar behovet av värme i huset och en reglering av husets uppvärmningssystem kan vara på plats.