se över husets isolering

Ett bra klimatskal släpper ut mindre värme än ett dåligt klimatskydd.

isolering.jpg

När vinterns första elräkning kommer blir många förvånade över hur stor energiförbrukningen varit. Genom att byta värmesystem kan du kraftigt sänka uppvärmningskostnaden, men du kan också tjäna pengar på att ta tillvara på husets värme.

Från ett uppvärmt hus tar sig värmen ut till den omgivande utomhuskylan. Men det fördröjs av husets klimatskal, det vill säga väggar, tak, golv och fönster. Ett bra klimatskal släpper ut mindre värme än vad ett dåligt klimatskydd gör, men det förutsätter en effektiv ventilation för att inomhusluften inte ska bli fuktig och ohälsosam.

Svaga punkter

Om det är kallare ute än inne försvinner all värme som tillförs ett hus ut genom klimatskalet. Räknat per ytenhet är fönster och tak de mest ”läckande” delarna på ett hus. I genomsnitt försvinner 15 procent av värmen genom taket och 35 procent genom fönstren. Resten av värmen går ut genom väggar, golv, ventilationsluften samt som spillvärme med avloppsvatten.

En god investering

Det är alltid en god investering att tillläggsisolera ett hus. Isoleringen bidrar till en minskad energiförbrukning och det gynnar både miljön och plånboken. Samtidigt blir inneklimatet bättre och värdet på fastigheten ökar – både vid försäljning och när du skriver om ett lån. Oftast har kostnaden betalat sig redan efter några år.

Börja med taket

Vindbjälklaget lönar sig i de flesta fall att isolera upp till en halv meters tjocklek. Därutöver blir besparingarna relativt små. Om isoleringens tjocklek ökas från 20 till 50 centimeter minskar värmeförlusten genom taket med ungefär två tredjedelar, eller omkring 2500 kWh per år. Att tilläggsisolera vindbjälklaget är en relativt enkel och effektiv åtgärd, och en av de första insatser man bör göra för att minska klimatskalets energiförluster.

Fortsätt med fönstren

Moderna energieffektiva fönster släpper bara igenom en tredjedel så mycket värme som äldre tvåglasfönster. Det är dock relativt dyrt att byta ut befintliga fönster om de i övrigt är i fullgott skick. Vid större renoveringar och när man till exempel byter värmesystem kan det vara värt att räkna på vad byte av fönster kostar. Med högisolerade fönster behövs inga radiatorer längs väggarna och man kan installera ett billigare värmesystem.

Källa: Energimyndigheten