skydda ditt hem

Se till att ha bra lås på fönster, altandörrar och fönsterdörrar.

fonster_och_altandorrar_ar_de_vanligaste_vagarna_in_vid_inbrott.jpg

Fönster och altandörrar är de vanligaste vägarna in vid inbrott i villor och fritidshus. Om dina fönster eller tak är närmare marken än 4 meter bör du se över dem.

LÅS TILL FÖNSTER

• Står det att låset är klass A eller B betyder det att låset är anpassat för låsning av fönster.
• Montera godkända lås på alla fönster som nås från marken (fyra meter från marken) eller där tjuven kan arbeta utan större risk för upptäckt.
• Elektromekaniskt lås där du låser dörren med hjälp av en eller flera förprogrammerade koder är ännu inte godkända för låsning av fönster.
• Byt alltid lås innan du flyttar in en ny bostad för du vet aldrig hur många kopior det finns ute på vift.
• Har du eller funderar du på att skaffa kassettfönster kan du försegla med silikon innanför glaslisten för att försvåra för tjuven att plocka ur hela fönstret.
• Har du många fönster eller om du har fönster som du sällan öppnar kan du skruva igen dem med en envägskruv.

LÅS TILL ALTANDÖRRAR OCH FÖNSTERDÖRRAR

• Står det att låset är klass B, betyder det att låset är anpassat för låsning av altandörr/fönsterdörr.
• Montera godkända lås på altandörrar som nås från marken (fyra meter från marken) eller där tjuven kan arbeta utan större risk för upptäckt.
• Altandörrens lås ska helst vara en säkerhetspanjolett med hakregel och låsbart handtag.
• Elektromekaniskt lås/kodlås där du låser dörren med hjälp av en eller flera förprogrammerade koder som du själv väljer finns i dag ute på marknaden till försäljning, men det finns ännu inga produkter som är godkända för låsning av altandörrar.
• På äldre fönsterdörrar rekommenderar vi att man monterar en stålplåt i den täckta nedre delen av dörren för att försvåra ett angrepp. 

KÄLLA: STÖLDSKYDDSFÖRENINGEN