spar energi med värmepump

vi har sammanställt en kort checklista inför köpet av nytt värmesystem

energideklaration.jpg

Sverige är världsledande när det gäller värmepumpar. Ungefär hälften av de svenska hushållen har investerat i tekniken och fler blir de. Cirka 70 procent av de som i dag byter värmesystem väljer att installera en värmepump.

Värmepumpen är en gammal uppfinning. Tekniken började utvecklas redan under 1800-talet, men slog igenom först under oljekrisen 1973-74. När oljepriserna föll igen under 80-talet försvann incitamentet för att byta ut oljepannan och luften gick ur värmepumpsmarknaden. Tekniken fortsatte dock att utvecklas och ett ökat miljömedvetande kombinerat med högre elpriser under 2000-talet har gjort att värmepumparna i dag är populärare än någonsin.

Kylskåpsprincipen 

En värmepump fungerar enligt samma princip som ett kylskåp. Där tas värme inifrån skåpet och avges på baksidan. En värmepump tar värmen från berg, jord, luft eller vatten och avger till huset. Som med alla uppvärmningskällor finns det för- och nackdelar. En värmepumpsinstallation är kostsam och lönsamheten beror på hur mycket energi som huset förbrukar. Funderar du på att byta värmesystem så gör en noggrann kalkyl.

Dimensionera värmepumpen 

Ta reda på villans energibehov och dimensionera värmepumpen efter det. En tumregel är att välja en pump som ger en effekt motsvarande 60-70 procent av husets maximala behov (Obs! Gäller inte frånluftsvärmepumpar som är effektmässigt mindre än andra värmepumpar). Värmepumpen kan då ge så mycket som 90 procent av energibehovet för uppvärmning och varmvatten under ett år. Vid lägre temperaturer används även en elkassett eller direktverkande el som komplement.

Effektbehovet 

Villans maximala effektbehov beror på flera saker, men storlek, byggår, läget och hustyp spelar stor roll. Det enklaste är att utgå från din nuvarande el- eller oljeförbrukning. Räknar man grovt kan man i Stockholmsområdet multiplicera oljeförbrukningen i kubikmeter med 2,7 så ger det ett ungefärligt värde på villans maximala effektbehov. Prata med din värmepumpsinstallatör för mer noggranna siffror.

att tänka på inför köpet

När du väl har bestämt dig för vilken värmepump du vill ha kan det vara smart att begära referenser från så väl tillverkare, återförsäljare som installatör. Priset varierar och de flesta modeller finns i flera utföranden. Det är också viktigt att jämföra garantier och eventuella trygghetsförsäkringar. Var noggrann med vad som ingår när det gäller installationen. Nedmontering och bortforsling av den gamla pannan kan vara krångligt och dyrt att göra på egen hand. Till sist kan det vara på sin plats att påminna om att de flesta värmepumpsinstallationer är anmälnings- eller tillståndpliktiga.