serva din värmepump

ge värmepumpen bästa tänkbara förutsättningar för att jobba effektivt

istappar.jpg

En värmepump är byggd för att hålla i flera decennier, men precis som med all avancerad teknik behöver den underhållas. Med återkommande service ger du din värmepump de bästa tänkbara förutsättningarna för att jobba effektivt dag efter dag, år efter år.

En värmepump är för många villaägare en riktigt stor investering, som exempelvis att köpa en ny bil. För de allra flesta är det en självklarhet att kontinuerligt serva sin bil för att se till att den fungerar som den ska, att den håller länge och för att undvika stora haverier. Men att serva sin värmepump på samma sätt är sällan en självklarhet. Det kan till stor del bero på att man inte är lika bekant med hur värmepumpen fungerar.

En komplex apparat

För många är värmepumpen en låda som står på sin plats och tillsynes tuffar på i all oändlighet. Men, till skillnad mot exempelvis en elpanna, är en värmepump en ytterst komplex teknisk apparat med flera rörliga delar precis som en bil. Visst löper man inte samma säkerhetsrisk som med en bil som plötsligt kan haverera på motorvägen, men det kan bli lika dyrt när ett stort haveri av värmepumpen ska repareras.

Servicebehovet

Alla värmepumpar bör servas med ett visst intervall och de med störst behov av service är de så kallade luft/luftvärmepumparna. Den största anledningen till servicebehovet är att det bildas damm i olika delar i pumpen. Det är viktigt att man själv rengör värmepumpen enligt de instruktioner som framgår av pumpens manual. Men det finns även behov av ytterligare rengöring där man som konsument inte kommer åt. En sådan rengöring bör utföras av behörig fackman för att inte riskera att känsliga delar skadas.

Förväntad energiförbrukning

Utöver behovet av rengöring är det även viktigt att värmepumpens funktion kontrolleras. Svårigheten med värmepumpar kan i många fall vara att de inte uppnår den verkningsgrad de ska. En värmepump kan tillsynes vara fullt fungerande men ändå inte ge den förväntade energiförbrukningen och utan service finns det risk att detta fortgår under en lång tid. Används värmepumpen för kyla blir behovet av service än mer viktigt då det finns risk för mögelbildning. Pumpen bör då servas med ett tätare intervall.

Undvik ett driftstopp

Även om luft/luftvärmepumpen är den värmepump med det mest uppenbara behovet av service så är det även viktigt att serva andra typer av värmepumpar. Även här finns det ett visst behov av rengöring, bland annat av filter inuti pumpen. Men framför allt är det viktigt att säkerställa att pumpen arbetar som den ska, med rätt verkningsgrad och med rätt inställningar. Kan man upptäcka ett begynnande haveri finns även möjlighet att undvika ett driftstopp och de kostnaderna som är förenat med det. Det är svårt att ge något exakt serviceintervall, men man bör lämpligtvis serva dem vart tredje år. Det beror mycket på den egna kunskapsnivån och ens möjlighet att se efter om pumpen arbetar som den ska. Känner man att man har dåliga tekniska kunskaper ökar behovet av att anlita en behörig fackman.