optimera din värmepump

det finns flera saker du kan göra för att minska dina energikostnader

Vissa värmepumpar har en ekonomifunktionen som gör det möjligt för dig att ytterligare spara energi. Dock innebär detta att mängden tillgängligt varmvatten minskar.

Vissa värmepumpar har en ekonomifunktionen som gör det möjligt för dig att ytterligare spara energi. Dock innebär detta att mängden tillgängligt varmvatten minskar.

Med en värmepump kan du minska dina värmekostnader med upp till 80%. Men det finns fler saker du kan göra därhemma för att spara ytterligare energi och därmed även mer pengar.

Det är bra att hålla koll på på värmepumpens värmekurva. Ju lägre radiatortemperatur du kan hålla desto mer pengar sparar du. Se därför till att inte ställa in din värmekurva högre än vad som krävs.

Termostatventilerna

Om flödet av radiatorvatten genom en radiator eller golvvärmeslinga inte är tillräckligt bra eller på annat sätt bromsas upp, blir bara delar av elementytan varm. Värmepumpen kompenserar detta genom att producera varmare vatten (den jobbar helt enkelt hårdare) för att lika mycket värme ska komma ut i systemet. Därför bör du se till att helt öppna termostatventilerna i radiatorer eller golvvärmeslingor. Där du önskar en lägre temperatur, t ex i sovrum, kan ventilerna dock strypas något. Om din värmepump har en semesterfunktion kan du enkelt ställa in den på sparlåga när du är borta en längre tid.

Extra funktioner

En rumsgivare är en sensor som monteras centralt inne i huset. Den installeras samtidigt som värmepumpen för att kunna ge signaler till reglercentralen om husets värmeförhållanden. Signalerna påverkar reglercentralen och ser till att värmepumpen ger bästa möjliga energibesparing. På vissa pumpar kan du välja extra varmvatten när ditt behov av varmvatten är extra stort. Tänk dock på att besparingsfaktorn delvis åsidosätts när funktionen är aktiv. Vissa värmepumpar har en ekonomifunktionen som gör det möjligt för dig att ytterligare spara energi. Dock innebär detta att mängden tillgängligt varmvatten minskar.

Luft/Luftvärmepump

Var noga med vilken temperatur du ställer in om du har en luft/luftvärmepump. Du sparar ca 10% i värmekostnader om du ställer termostaten en grad högre än den önskade temperaturen i kylningsläget och två grader lägre i värmeläget. Tänk på att regelbundet rengöra filtret. Håll fönster och dörrar stängda när värmepumpen är i värme- eller kylningsläge. Tänk också på att avskärma direkt solljus vid kylläge för att minska energiförbrukningen.

Text: Ingvar Larsson