konsten att köpa fritidshus

vi har sammanställt en checklista på vad du ska tänka på

fritidshus.jpg

När vårsolen tittar fram blir många sugna på att skaffa ett landställe, men det finns många saker som man bör tänka på inför köpet. Ta ordentligt reda på vad du köper och anlita alltid en besiktningsman. På så vis köper du inte grisen i säcken. Tänk också på läget, det är ju praktiskt taget det enda som inte går att ändra på i efterhand.

Att tänka på före köpet:

  • Fritidshusets läge är det absolut viktigaste att tänka på. Det går inte att ändra på fel läge.

  • Skicket på huset, framförallt byggnads-skicket och bottenkonstruktionen, är viktigt att titta på i detalj. gör en ordentlig besiktning och anlita alltid en ansvarsförsäkrad besiktningsman. om du är observant på skicket behöver du inte bli besviken i efterhand.

  • Tänk på att det idag är svårt att få tag på hantverkare och att renovering ofta blir dyrare än man inledningsvis tror.

  • Kolla upp alla tänkbara servitut. gamla servitut kan både leda till glada överraskning-ar men också innebära svårlöst problem med tolkningar och granntvister.4 undersök rätten att bygga nytt och bygga ut.

  • Titta även på kvalitet och kvantitet när det gäller vatten och avlopp.

  • Det kan även vara en idé att kolla upp eventuella planer på kommunalt vatten och avlopp.

  • Gå noggrant igenom ekonomin för att se efter hur mycket det får kosta. se till att ha en buffert.

  • Fritidshus kräver ofta mer tid och engagemang än man tror. Ta inte vatten över huvudet.

  • Köp ett fritidshus som passar för dina specifika behov och där hela familjen kan trivas.