ett smidigt fönsterbyte

Energieffektiva fönster sänker elräkningen och ökar husets värde

I samarbete med Ekstrands Fönster & Dörrar kan vi erbjuda ett helt kostnadsfritt hembesök till Villa Aktuellts läsare.  Läs mer h  är.

I samarbete med Ekstrands Fönster & Dörrar kan vi erbjuda ett helt kostnadsfritt hembesök till Villa Aktuellts läsare. Läs mer här.

Genom att byta till nya energieffektiva fönster minskar du energiförbrukningen samtidigt som husets värde ökar och fasaden blir snyggare. Byta fönster kan man göra året runt, även på vintern.

Ett hus slits ständigt av årstidernas omväxlande väder och fönstren tillhör det som tar mest skada. Många tror att man bara kan byta fönster när det är varmt ute men det stämmer inte. Man byter ett fönster i taget och det tar mindre än en halvtimme från det att det gamla fönstret lyfts ut tills det nya är på plats.

Billigare i längden 

Det vanligaste och tydligaste tecknet på att du ska byta ut dina fönster är att det är röta i dem. Andra orsaker kan vara att dina fönster drar, kärvar, hänger ned sig, att beslagen är trasiga eller att de helt enkelt har blivit svåra att hantera. Äldre, dåligt isolerade fönster ger mycket kallras, det vill säga att luften vid fönstret kyls ned, faller mot golvet och orsakar golvdrag. En del av värmen försvinner ut genom fönstren och man kan därför installera element under dem. Lägger man in golvvärme kan det vara klokt att lägga så kallade turboslinger under stora fönster för att minska kallraset.

Lägre energiförbrukning 

Med energieffektiva fönster kan du faktiskt minska värmeförlusten med hela två tredjedelar! Energieffektiva fönster har två eller tre oskiljbara glas som bildar en isolerruta. Mellanrummet i rutan är lufttätt och ofta fyllt med ädelgasen argon som förbättrar fönstrets förmåga att isolera. Eftersom de nya fönstren minskar behovet av uppvärmning kan du välja ett billigare uppvärmningssystem eller stänga av några element eller turboslingor i golvvärmen. Nya fönster skyddar också bättre mot buller och förbättrar miljön.

U-värdet 

Fönstrets isolerförmåga anges i ett U-värde som uttrycks i watt. Det beskriver hur bra glasen och konstruktionen av karm och bågar isolerar. Ju lägre U-värde desto bättre isolation har fönstret. När du byter ut dina fönster förbättras hela fönstrets U-värde. Ett energieffektivt fönster har två eller tre glas sammanfogade med ett isolerglas, som släpper in solljus men rumsvärmen får svårare får svårare att tränga ut. Observera att ett U-värde under 1,0 ökar risken för kondens på utsidan av fönstret.


boka ett kostnadsfritt hembesök 

I samarbete med Ekstrands Fönster & Dörrar kan vi erbjuda ett helt kostnadsfritt hembesök till Villa Aktuellts läsare. Läs mer här.