se upp för vattenskador

Kontrollera regelbundet utsatta utrymmen i kök och badrum.

Vattenskador.jpg

Varje år drabbas över 50 000 svenska villor av vattenskador. Kostnaden för skadorna är ofattbara 100 miljoner kronor i veckan och den största andelen fuktskador hittar man i kök och badrum.

Varje år inträffar över 100 000 vattenskador i svenska hem och kostnaden för dessa uppgår till ofattbara fem miljarder kronor per år, vilket motsvarar 100 miljoner per vecka. En tredje del av alla vattenskador sker i bad- eller duschutrymme och cirka 30 procent inträffar i köket.

Läckande rör
60 procent av vattenskadorna beror på läckande rör och rörkopplingar. Vid nyinstallation är risken som störst och det är därför viktigt att använda sig av ett auktoriserat VVS-företag för alla rörinstallationer. Även äldre rör kan läcka och det beror då oftast på korrosion. En annan riskfaktor är frysning, alltså rör som helt enkelt fryser sönder vid kallt väder. Det kan exempelvis inträffa i fritidshus där man stänger av värmen på vintern. Omkring en tredjedel av vattenskadorna beror på läckande tätskikt och cirka tio procent kan härledas till exempelvis diskmaskiner, som kopplats till en befintlig vatteninstallation. Den vanligaste vattenskadan i badrum är läckage genom tätskiktet i golv och vägg samt läckande rör. Det är också vanligt med läckage mellan golvets tätskikt och golvbrunnen och därför är det viktigt att byta ut gamla golvbrunnar när man renoverar badrummet.

Kontrollera regelbundet
Det är viktigt att vara uppmärksam och regelbundet kontrollera utsatta områden i kök och bad. Titta kring golvbrunnen och under diskbänken. Så fort du misstänker att det kan finnas en läcka ska du åtgärda problemet genom att anlita ett auktoriserat VVS-företag. En säker vatteninstallation minskar risken för vattenskador, genom att den tar hänsyn till de kända vattenskadeorsakerna. Normalt gäller försäkringen för skador orsakade av utströmmande vatten från rörkopplingar och läckande tätskikt. Kontrollera med ditt försäkringsbolag vad som gäller för ditt hem.

Text: Ingvar Larsson