Husritning_alt_100.jpg

Drömmen om ett nytt hus

vi går igenom byggprocessen från start till mål


Börja med att kontakta banken för att diskutera dina husplaner. De kan ge goda råd och ta fram realistiska huskalkyler som innehåller alla fakta som hus, grund, markarbeten, reserv och tomt. 

Hitta rätt tomt 

Det finns en hel del hus att välja mellan, men att hitta en tomt som passar dina krav och behov kan vara svårare. Förutom att leta bland tomtannonser och sajter på internet kan den lokala mäklaren där ni vill bo vara till hjälp. 

När ni har hittat en tomt så går ni till kommunen och tar reda på vilka allmänna regler som gäller i området och vilka specifika som gäller för den aktuella tomten. 

Det är svårt att förutse hur mycket grundläggningen kommer att kosta, så att göra en geoteknisk undersökning och få fram en grundläggnings- och markplansritning är nästan alltid en lönsam investering. 

Välj entreprenadform

Byggmästaren är viktigast i hela processen även om slutresultatet hänger på snickaren och målaren. Under skalet är det viktigt med bra elektriker och VVS-installatör. Kolla referenser! När det är dags för avtalsskrivning bestämmer man också vilken form av entreprenad som passar bäst. 

Totalentreprenad innebär i princip att man köper ett inflyttningsfärdigt hus. Leverans av hus, installation av vatten, värme, målning med mera finns på ett och samma kontrakt. Den är dock väldigt styrd och det är viktigt vem som står som totalentreprenör och det är svårare att kontrollera vilka som utför alla underentreprenörer.

Delad entreprenad innebär att man köper själva byggsatsen och själv är, eller utser, den som utför arbetet. Då är det lättare att kontrollera och styra varje underentreprenör.

Generalentreprenad förväxlas ofta med totalentreprenad, men innebär något helt annat. Med generalentreprenad handlar du själv upp byggentreprenaden från ett byggföretag och själva byggsatsen från ett husföretag eller lösvirke från byggvaruhandeln.

Bygglov 

Ansökan om byggnadslov med ritningar är bra att göra så fort ni bestämt hus och läge. Det tar mellan 3-10 veckor efter fullständiga handlingar att få byggnadslov. Du som byggherre ska också utse en kontrollansvarig som är certifierad. Finns på boverket.se. Den kontrollansvarige har det fulla ansvaret för att husbygget uppfyller gällande bestämmelser. Han/hon kan även vara ert bollplank.

Ni kallas sedan till ett byggsamråd av Byggnadsnämnden där riktlinjerna för bygget dras upp. Till detta möte ska den kontrollansvarige upprätta en kontrollplan för det aktuella huset. Byggherren, den kontrollansvarige samt andra personer som utses av Byggnadsnämnden ska vara med på mötet. När alla handlingar som bestäms på samrådet är klara så meddelar byggnadsnämnden startbesked och först då kan bygget starta. Under hela byggprocessen sker många avstämningar och byggmöten som bör hållas var 14:e dag för att reda ut val av material och utföranden.

Slutbesiktning

När huset är färdigbyggt ska det slutbesiktigas, med alla som varit delaktiga i bygget. Det är en garanti för att bygget är ordentligt gjort och att ni fått vad ni har betalat för. Besiktningsmannen ska vara helt opartisk, men kan utses av er. Eventuella fel och brister ska åtgärdas omedelbart av dem som varit ansvariga för bygget. När allt är godkänt och klart kan ert byggnadskreditiv avslutas och lånen placeras. Kontrollansvarig upprättar ett slutintyg med alla egenkontroller och kontrollplanen.

Det sista som händer i husprocessen är att ni får ett så kallat slutbevis. Det är ett dokument som utfärdas av kommunen, ett slags kvitto på att allt har uppfyllts och blivit godkänt. Sedan är det bara att flytta in. Lycka till!        

Text: Poul Heie