bergvärme: en lönsam investering

det finns flera saker du kan göra för att minska dina energikostnader

Det är viktigt att säkerställa att pumpen arbetar som den ska, med rätt verkningsgrad och med rätt inställningar.

Det är viktigt att säkerställa att pumpen arbetar som den ska, med rätt verkningsgrad och med rätt inställningar.

En bergvärmeanläggning är en stor investering men den långa livstiden gör den oftast till det mest lönsamma uppvärmningsalternativet. När bergvärmepumpen gjort sitt är det en mindre investering att byta ut den eftersom resten av anläggningen har en betydligt längre livstid.

Bergvärme är en långsiktig investering som sänker husets uppvärmningskostnad och höjer fastighetens värde. Totalkostnaden för en bergvärmepumpinstallation brukar beräknas mellan 100 000 och 200 000 kronor vilket gör att återbetalningstiden kan vara upp till 10 år.

Olika livslängder

Ett bergvärmesystem består av tre komponenter med olika lång livslängd, varav själva bergvärmepumpen håller i minst 15 år. Kollektorslang och borrhål har en livslängd på över 50 år, vilket sätter ytterligare perspektiv på investeringen.

Byta värmepump

När bergvärmepumpen gjort sitt, eller om du behöver en högre effekt, är det lönsamt att fortsätta med bergvärme, eftersom en stor del av den ursprungliga investeringen är borrningen av borrhålet och installation av kollektorslangen. Priset för en ny bergvärmepump ligger på 60 - 90 000 kronor med ROT-avdrag, beroende på hur kraftfull pump du investerar i. Ju kraftfullare, desto högre effekt och besparing.

Förlänger livstiden

För att värmepumpen ska få en längre livstid och fungera optimalt är det viktigt att serva anläggningen med jämna mellanrum. För många är värmepumpen en låda som står på sin plats och tillsynes tuffar på i all oändlighet. Men, till skillnad mot exempelvis en elpanna, är en värmepump en ytterst komplex teknisk apparat med flera rörliga delar. En värmepump kan verka fullt fungerande men ändå inte ge den förväntade energiförbrukningen och utan service finns det risk att detta fortgår under en lång tid.

Undvik ett driftstopp

Det är viktigt att säkerställa att pumpen arbetar som den ska, med rätt verkningsgrad och med rätt inställningar. Kan man upptäcka ett begynnande haveri finns även möjlighet att undvika ett driftstopp och de kostnaderna som är förenat med det. Det är svårt att ge något exakt serviceintervall, men man bör lämpligtvis serva dem vart tredje år. Det beror mycket på den egna kunskapsnivån och ens möjlighet att se efter om pumpen arbetar som den ska. Känner man att man har dåliga tekniska kunskaper ökar behovet av att anlita en behörig fackman.

Text: Ingvar Larsson